Biblioteka Prawa Pracy

Zapamiętaj mnie

Zmiany prawa

Rodzinny wywiad środowiskowy - nowe przepisy
20-09-2016  
Z dniem 11.09.br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze zawarte w rozp. MRPiPS z dn. 25.08.2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. poz. 1406).
Opłacanie składek na Fundusz Pracy - zmiany od 01.01.2017 r.
16-09-2016  
Z dniem 01.01.2017 r. wchodzi w życie ustawa z dn. 22.07.2016 r. (Dz.U. poz. 1265) zawierająca zmiany przede wszystkim do ustawy z dn. 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z...
Nowe definicje w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
12-09-2016  
Z dniem 01.01.2017 r. wejdą w życie zmiany do ustawy z dn. 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008) wprowadzające tzw. minimalną stawkę godzinową dla osób...
Ustawa o służbie cywilnej - jednolity tekst aktu prawnego
13-09-2016  
W obwieszczeniu Marszałka Sejmu RP z dnia 28.07.2016 r. opublikowanym pod pozycją 1345 została zawarta – w załączniku – nowa urzędowo ujednolicona wersja ustawy z dn. 21.11.2008 r. o...

Tematy dnia

IMAGE


Pracownicy urzędów państwowych – nowa wersja ustawy
30-09-2016  
W Dzienniku Ustaw z dnia 20.09.2016 r. pod pozycją 1511 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 29.08.2016 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z...
IMAGE


Duży krok w kierunku elektronicznej gospodarki
30-09-2016  
Prezydent Andrzej Duda podpisał 27 września 2016 r. ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Stanowi ona podwaliny do funkcjonowania w Polsce...
IMAGE


Nowy typ obligacji dla rodzin 500+
26-09-2016  
Resort finansów przygotował ofertę dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus". Od października 2016 r. rodzice, którzy zechcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci, będą...
IMAGE


Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2016 roku
23-09-2016  
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w sierpniu 2016 r.

IMAGE Pracownicy urzędów państwowych – nowa wersja ustawy
30-09-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 20.09.2016 r. pod pozycją 1511 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 29.08.2016 r., w załączniku do...
IMAGE Duży krok w kierunku elektronicznej gospodarki
30-09-2016
Prezydent Andrzej Duda podpisał 27 września 2016 r. ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej....
IMAGE Projekt ustawy budżetowej na rok 2017
29-09-2016
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2017, przedłożony przez ministra finansów. „Mamy zagwarantowane w tym budżecie...
IMAGE Coraz bliżej końca opłat roamingowych w UE
29-09-2016
Od 15 czerwca 2017 r. osoby okresowo podróżujące po UE nie będą płacić opłat roamingowych. Komisja Europejska ustaliła nowe zasady, które...
IMAGE Rząd uruchomi Narodowy Program Mieszkaniowy
28-09-2016
W dniu 27 września 2016 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Narodowego Programu Mieszkaniowego” (NPM). Program budowy...
IMAGE Pracownicy urzędów państwowych – nowa wersja ustawy
30-09-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 20.09.2016 r. pod pozycją 1511 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 29.08.2016 r., w załączniku do...
IMAGE Nowe prawo pracy - Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy
12-09-2016
Z dniem 01.09.br. weszły w życie przepisy rozp. RM z dn. 09.08.2016 r. w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (Dz.U. poz. 1366) stanowiące...
IMAGE Przywrócenie do pracy
14-09-2016
"Pracownik (związkowiec chroniony) jest przywrócony na stanowisko ostatnio zajmowane, ale ono już nie istnieje w strukturze organizacyjnej - jaki...
IMAGE Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy i rozwiązanie umowy o pracę
21-09-2016
Jak należy rozwiązać umowę o pracę, gdy pracownik otrzymał od lekarza medycyny pracy zaświadczenie o przeciwwskazaniach w przystąpieniu do...
BHP - nowości
Ustalanie składki wypadkowej - jednolite przepisy wykonawcze
15-09-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 11.07.2016 r. pod pozycją 1005 opublikowano obwieszczenie MRPiPS z dn. 22.06.2016 r., w załączniku do którego został...
Już obowiązuje ustawa zwiększająca nadzór nad obrotem e-papierosami
09-09-2016
Z dniem 8 września br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U....
Gospodarka i finanse
Duży krok w kierunku elektronicznej gospodarki
30-09-2016
Prezydent Andrzej Duda podpisał 27 września 2016 r. ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej....
Projekt ustawy budżetowej na rok 2017
29-09-2016
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2017, przedłożony przez ministra finansów. „Mamy zagwarantowane w tym budżecie...
Księgowość w kadrach
Kasa fiskalna dla lekarza
22-09-2016
Czy lekarz nieprowadzący prywatnej lub grupowej praktyki lekarskiej, świadczący opiekę medyczną jako podmiot leczniczy w formie Niepublicznego...
Faktury korygujące a odwrotne obciążenie
21-09-2016
W zależności od kształtowania się ceny cynku na rynkach światowych oraz kursu przeliczenia waluty USD na PLN, dostawca wystawia fakturę...
Prawo pracy
Pracownicy urzędów państwowych – nowa wersja ustawy
30-09-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 20.09.2016 r. pod pozycją 1511 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 29.08.2016 r., w załączniku do...
Oceny okresowe pracowników instytutów badawczych - zmiany od 01.10.br.
22-09-2016
Terminy dokonywania ocen okresowych pracowników instytutów badawczych zostaną ujednolicone, począwszy od 01.10.br., co wynika ze zmiany w ustawie...
Zmiany prawa
Rodzinny wywiad środowiskowy - nowe przepisy
20-09-2016
Z dniem 11.09.br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze zawarte w rozp. MRPiPS z dn. 25.08.2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego...
Opłacanie składek na Fundusz Pracy - zmiany od 01.01.2017 r.
16-09-2016
Z dniem 01.01.2017 r. wchodzi w życie ustawa z dn. 22.07.2016 r. (Dz.U. poz. 1265) zawierająca zmiany przede wszystkim do ustawy z dn. 10.10.2002...
ZUS
Znamy wysokość wskaźnika waloryzacji składek emerytalnych za II kw. 2016 r.
20-09-2016
Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2016 r., ogłoszony przez MPiPS w obwieszczeniu z dnia 7 września 2016...
Pracownicze programy emerytalne - opublikowano jednolite przepisy
15-09-2016
W Dzienniku Ustaw z dnia 12.09.2016 r. pod pozycją 1449 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 23.08.2016 r., w załączniku do...

IMAGE Czy koszt ugody jest kosztem uzyskania przychodów?
20-09-2016
Czy koszt ugody jest kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – tj. kosztami...
IMAGE Wysokie koszty zatrudnienia hamują rozwój
20-09-2016
W czerwcu rząd zdecydował, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2 tys. zł. "Jak podkreśliła Pani Premier, decyzja ta...
IMAGE Kasa fiskalna dla lekarza
22-09-2016
Czy lekarz nieprowadzący prywatnej lub grupowej praktyki lekarskiej, świadczący opiekę medyczną jako podmiot leczniczy w formie Niepublicznego...
IMAGE Faktury korygujące a odwrotne obciążenie
21-09-2016
W zależności od kształtowania się ceny cynku na rynkach światowych oraz kursu przeliczenia waluty USD na PLN, dostawca wystawia fakturę...
IMAGE Kasa fiskalna dla lekarza
22-09-2016
Czy lekarz nieprowadzący prywatnej lub grupowej praktyki lekarskiej, świadczący opiekę medyczną jako podmiot leczniczy w formie Niepublicznego...
IMAGE Faktury korygujące a odwrotne obciążenie
21-09-2016
W zależności od kształtowania się ceny cynku na rynkach światowych oraz kursu przeliczenia waluty USD na PLN, dostawca wystawia fakturę...
IMAGE Wysokie koszty zatrudnienia hamują rozwój
20-09-2016
W czerwcu rząd zdecydował, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2 tys. zł. "Jak podkreśliła Pani Premier, decyzja ta...
IMAGE Czy koszt ugody jest kosztem uzyskania przychodów?
20-09-2016
Czy koszt ugody jest kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – tj. kosztami...

Tematy dnia

Pracownicy urzędów państwowych – nowa wersja ustawy
W Dzienniku Ustaw z dnia 20.09.2016 r. pod pozycją 1511 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 29.08.2016 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z...
Duży krok w kierunku elektronicznej gospodarki
Prezydent Andrzej Duda podpisał 27 września 2016 r. ustawę z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Stanowi ona podwaliny do funkcjonowania w Polsce...
Nowy typ obligacji dla rodzin 500+
Resort finansów przygotował ofertę dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus". Od października 2016 r. rodzice, którzy zechcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci, będą...
Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2016 roku
Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia oraz o zatrudnieniu w przedsiębiorstwach w sierpniu 2016 r.
Oceny okresowe pracowników instytutów badawczych - zmiany od 01.10.br.
Terminy dokonywania ocen okresowych pracowników instytutów badawczych zostaną ujednolicone, począwszy od 01.10.br., co wynika ze zmiany w ustawie z dn. 30.04.2010 r. o instytutach badawczych...
Kasa fiskalna dla lekarza
Czy lekarz nieprowadzący prywatnej lub grupowej praktyki lekarskiej, świadczący opiekę medyczną jako podmiot leczniczy w formie Niepublicznego Specjalistycznego Z.O.Z. korzysta ze zwolnienia z...
Faktury korygujące a odwrotne obciążenie
W zależności od kształtowania się ceny cynku na rynkach światowych oraz kursu przeliczenia waluty USD na PLN, dostawca wystawia fakturę korygującą (ze znakiem „in plus” bądź „in...
Wynagrodzenia członków zarządu i rad nadzorczych spółek - zmiany w k.s.h.
Z dniem 09.09.br. weszła w życie nowa ustawa z dn. 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. poz. 1202), która przewiduje zmiany także...
Wysokie koszty zatrudnienia hamują rozwój
W czerwcu rząd zdecydował, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 2 tys. zł. "Jak podkreśliła Pani Premier, decyzja ta jest wyrazem poczucia odpowiedzialności za...
Rodzinny wywiad środowiskowy - nowe przepisy
Z dniem 11.09.br. weszły w życie nowe przepisy wykonawcze zawarte w rozp. MRPiPS z dn. 25.08.2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. poz. 1406).
Czy koszt ugody jest kosztem uzyskania przychodów?
Czy koszt ugody jest kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – tj. kosztami poniesionymi w celu osiągnięcia przychodów lub...
Czy zwrot z ubezpieczenia OC jest przychodem?
Wnioskodawca wystąpił do ubezpieczycieli o pokrycie straty finansowej zgodnie z umowami w zakresie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - zgodnie z okresem udzielania przez...
Powstanie podatkowy ranking państw trzecich
Komisja Europejska przygotowuje wykaz państw trzecich sklasyfikowanych pod kątem współpracy podatkowej. Wszystkie państwa trzecie i jurysdykcje podatkowe na świecie poddano analizie w celu...
IMAGE


Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy i rozwiązanie umowy o pracę
21-09-2016  
Jak należy rozwiązać umowę o pracę, gdy pracownik otrzymał od lekarza medycyny pracy zaświadczenie o przeciwwskazaniach w przystąpieniu do pracy? Co z wypłatą odprawy rentowej i nagrody...
IMAGE


Upoważnienie od dyrektora
14-09-2016  
"Czy pracownik działu kadr, mając upoważnienie od dyrektora szkoły może podpisywać świadectwa pracy i zaświadczenia o zatrudnieniu?”

Pobierz ebook

Wszystkie prawa zastrzeżone © GCP Instytut Doskonalenia Wiedzy Prawno - Ekonomicznej 2013
Powered by jms multisite for joomla